Tvoríme s orieškovými ilustrátormi.
Modrá a zelená rozprávka Vladimíra Krála

utorok 29. septembra 2020 o 13.45 h

Dom umenia Piešťany, Nábrežie Ivana Kraska 1

Prostredníctvom tvorivých aktivít priblížime účastníkom workshopu tvorbu a umelecký štýl oceňovaného slovenského ilustrátora Vladimíra Krála. Modrá je mačka Líza z knihy Jána Uličianskeho Líza, mačka z Trojice a zelený je Janko Hraško z dvojknižky vydavateľstva Buvik Janko Hraško / O Janíčkovi. Vladimír Král bol za svoje ilustrácie zapísaný medzi najlepších ilustrátorov sveta a aj tvorivá dielňa s ním bude svetová.