Festivalové výstavy

Hra farieb

Výstava ilustrácií slovenského ilustrátora a tvorcu Ceny Zázračný oriešok 2020, Juraja Martišku.
Mestská knižnica, Školská 19

Štvorcové oriešky

Výstava výtvarných objektov scénografov Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave na motívy súťažných rozhlasových titulov.
Mestská knižnica, Školská 19

Blӧeglӧekova cesta z Ošemetna

Výstava ilustrácií slovenskej ilustrátorky Martiny Matlovičovej z knihy autorov Tomáša Končinského a Alexandry Salmely.
Mestská knižnica, Školská 19

Kniha v knihe

Výstava študentov Ateliéru ilustrácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod kurátorským vedením Ľuboslava Paľa.
Piešťanské informačné centrum, Pribinova 2

Ilustrátori ocenení na BIB 2019

Výstava z medzinárodnej súťažnej prehliadky knižných ilustrácií pre deti.
Dom umenia Piešťany, Nábrežie Ivana Kraska 1

Modrá a Zelená

Výstava ilustrácií slovenského ilustrátora Vladimíra Krála z kníh Líza, mačka z Trojice a Janko Hraško / O Janíčkovi.
Dom umenia Piešťany, Nábrežie Ivana Kraska 1

Rozprávky z rozhlasového klobúka II.

Výstava výtvarných objektov scénografov Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave na motívy súťažných rozhlasových titulov X. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe.
La Musica, Teplická 39

Spevavé obrázky Petra Uchnára

Výstava ilustrácií slovenského ilustrátora Petra Uchnára.
Hotel Thermia Palace, Café Alexander, Kúpeľný ostrov 2

Orieškoví ilustrátori

Výstava ilustrácií z rozprávkových kníh ilustrátorov Miloša Koptáka, Ľuboslava Paľa, Petra Čisárika, Bystríka Vanča, Daniely Olejníkovej a Kataríny Ilkovičovej.
Galéria Kultúrno spoločenského centra Fontána, Beethovenova 1

Jana Bodnárová

Výstava z tvorby významnej slovenskej spisovateľky a laureátky Ceny Márie Ďuríčkovej, Jany Bodnárovej s ilustráciami Daniely Olejníkovej.
Galéria Kultúrno spoločenského centra Fontána, Beethovenova 1

Povesti Márie Ďuríčkovej

Výstava ocenených prác detí z celoslovenskej výtvarnej súťaže venovanej 100. výročiu narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej.
Elektrárňa Piešťany, Staničná 51

Neodíď nám, rozprávočka…

Výstava ocenených prác detí z medzinárodnej výtvarnej súťaže venovanej Pavlovi Dobšinskému.
Elektrárňa Piešťany, Staničná 51

Zázračné ilustrácie

Výstava ilustrácií z rozprávkových kníh ilustrátorov Miloša Koptáka, Ľuboslava Paľa, Petra Čisárika, Bystríka Vanča, Daniely Olejníkovej, Kataríny Ilkovičovej, Martiny Matlovičovej a Vladimíra Krála.
Kúpeľná dvorana, KC Apolin, Beethovenova 5

Výstavy pri príležitosti 100. výročia

profesionálneho divadla na Slovensku

Divadelný oriešok

Vo výstave sú skryté všetky tajomstvá a čary divadla, všetky možné slová a slovíčka, ktoré sa v divadle používajú. Približuje jednotlivé divadelné druhy
(činohru, operu, balet, bábkové divadlo).
Mestská knižnica, Školská 19

Magický svet divadelnej scény

Scénografické návrhy študentov bratislavskej Šupky. V spolupráci so Školou umeleckého priemyslu J. Vydru v Bratislave.
Dom umenia Piešťany, Nábrežie Ivana Kraska 1