Aktuality

Rozlúskli sme 11. Zázračný oriešok

Festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok má za sebou svoj 11. ročník. V stredu 30. septembra 2020 sme sa dozvedeli mená víťazných rozhlasových rozprávok. V kategórii monologických rozprávok vybrala detská porota víťazný titul Líza, mačka z Trojice podľa knižnej predlohy slovenského spisovateľa Jána Uličianskeho. V hodnotení odbornej poroty zvíťazila rozhlasová rozprávka Pán sova na motívy knihy amerického spisovateľa Arnolda Lobela. Najlepšou rozprávkovou hrou v druhej kategórii sa podľa detskej aj odbornej poroty stala rozhlasová adaptácia knihy Hlavička slovenského spisovateľa Juraja Raýmana. Víťazom detskej poroty v kategórii rozhlasových hier pre rodinu sa stal titul Tajomstvo príborníka o histórii holokaustu podľa knihy kanadskej autorky Kathy Kacer. Odbornú porotu najviac oslovila hra Argonauti o mýtickom príbehu z knihy Iason a Medeia. Všetky sprievodné podujatia festivalu, ktoré sa mali konať vo štvrtok 1. októbra 2020, sa podarilo zrealizovať ešte v stredu. Cieľ festivalu Zázračný oriešok, ktorý spája tvorcov rozprávok vo všetkých jej podobách, sa počas jeho 11. ročníka podarilo naplniť do poslednej bodky. Na sprievodných podujatiach aj počas náčuvov súťažných rozhlasových rozprávok panovala skvelá tvorivá atmosféra. Veríme, že účastníci aj návštevníci festivalu sa v Piešťanoch cítili naozaj rozprávkovo. Niektoré festivalové podujatia ako výstavy či výtvarná súťaž pokračujú.

Oriešková matematika

Na 11. ročníku festivalu Zázračný oriešok sa konalo 5 verejných počúvaní súťažných hier, 5 prezentácií knižnej a rozhlasovej rozprávky spojených s divadelným predstavením, 7 besied s tvorcami – knižnej a rozhlasovej podoby rozprávky, 4 komponované programy (otvárací ceremoniál pre deti, otvárací a záverečný ceremoniál pre hostí, podujatie k 95. výročiu založenia knižnice), 9 workshopov s renomovanými a oceňovanými ilustrátormi, vernisáž výstav festivalu (na festivale sa otvorilo 15 výstav), 3 divadelné predstavenia, 2 premietania animovaných rozprávok RTVS – spojené s besedou (Drobci, Websterovi, Tresky – Plesky) a koncert Smajlíkovcov. Naozaj bolo veselo!

Rozhovory

Božidara Turzonovová miluje Piešťany

Herečku Božidaru Turzonovovú hádam netreba nikomu predstavovať. Poznáte ju z televízie, filmu, divadla a rozhlasu. A práve za svoju rozhlasovú tvorbu získala na 11. ročníku festivalu Zázračný oriešok, Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe, Zvláštnu cenu. Udeľuje ju RTVS a je určená výraznej rozhlasovej umeleckej osobnosti (herec, režisér, hudobník), ktorá svojím celoživotným dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti. Božidara Turzonovová už v detstve navštevovala dramatický krúžok a venovala sa účinkovaniu v detskej rozhlasovej dramatickej družine a hre na klavíri. Celý život prežila v divadle a s divadlom. Pozrite si rozhovor s touto významnou osobnosťou, ktorej Piešťany učarovali.

Rozprávky nás všetkých zjednotili

Ako lahodne sa rozplýva na maškrtnom jazýčku oriešková čokoláda, podobne lahodí ušiam malých aj veľkých poslucháčov rozhlasová rozprávka. Okrem súťaženia osemnástich rozprávkových nahrávok boli súčasťou 11. Zázračného orieška mnohé komponované programy, besedy, divadielka, výstavy a workshopy.  Rozprávka nám príjemne hladila ušká, hoci v dobe, kedy naše tváre zdobili rúška. Pandemická situácia ovplyvňovala prípravu festivalu do poslednej minúty, ale možnosť vidieť Vás so zaujatím počúvať, sledovať, pýtať sa a zabávať sa, nám bolo najväčšou odmenou. Jedinečnú atmosféru všetkých troch festivalových dní Vám prinášame vo video dokumente.

Orieškové spomienky

Timotea Vráblová

Pedagogička a literárna historička, členka odbornej poroty festivalu Zázračný oriešok 2018

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor slovenský jazyk a literatúra. Od roku 1991 pracuje ako vedecká pracovníčka Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde sa venuje staršej slovenskej literatúre 17. – 18. storočia a detskej literatúre. Prednáša detskú literatúru a psychológiu detského diváka na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Venuje sa projektom na podporu čítania detí, lektoruje semináre a workshopy tvorivého čítania a písania doma i v zahraničí. Je zakladateľkou festivalu Knižné hody. Od roku 2010 pôsobí ako prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) a od roku 2012 pracuje aj vo Výkonnom výbore IBBY.

Festival