Ciele festivalu

Cieľom súťaže je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier, večerníčkov a hier pre rodinu, ich rodičmi, pedagógmi a knižničnými pracovníkmi, vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov na 18 súťažných titulov z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej Rozhlasom a televíziou Slovenska, dramaturgiou Odboru literárno-dramatickej tvorby.