Cena Zázračný oriešok

1. kategória – Monologické rozprávky

Cena detskej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy)
Cena odbornej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, dramaturgovi, režisérovi, zvukovému majstrovi a vydavateľovi knižnej predlohy)

2. kategória – Rozprávkové hry

Cena detskej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy)
Cena odbornej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, režisérovi, dramaturgovi, zvukovému majstrovi, hudobnému dramaturgovi a vydavateľovi knižnej predlohy)

3. kategória – Rozhlasové hry pre rodinu

Cena detskej poroty za najlepšiu rozhlasovú hru pre rodinu (predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy)
Cena odbornej poroty za najlepšiu rozhlasovú hru pre rodinu (tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, režisérovi, dramaturgovi, zvukovému majstrovi, hudobnému dramaturgovi a vydavateľovi knižnej predlohy)