FESTIVALOVÁ POROTA

Súťažné tituly v každej kategórii hodnotia dve poroty, detská a odborná.
Detská porota má 3 x 15 členov a skladá sa zo zástupcov detských čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany. Detská porota pracuje v troch skupinách. Každá skupina hodnotí súťažné tituly na základe počúvania svojej súťažnej kategórie a určí jej víťazný titul. Odborná porota pozostáva z odborníkov v danej oblasti a má 9 členov. Odborná porota na základe počúvania hodnotí všetkých 18 súťažných titulov a určí víťazné tituly vo všetkých troch kategóriách. Členov všetkých porôt menuje Mesto Piešťany v spolupráci s RTVS. Nie je prípustné, aby člen poroty bol akoukoľvek formou osobne zúčastnený na súťažnom titule (ako autor, interpret, realizátor, editor a pod.).
Tajomníčka odbornej poroty: Alena Rumanovská, RTVS
Tajomníčka detskej poroty: Miroslava Kuracinová Valová, RTVS

Členovia odbornej poroty festivalu

Dana Garguláková

Scenáristka, dramaturgička, RTVS

Vyštudovala odbor filmová a televízna dramaturgia a scenáristika na VŠMU. Bola dlhoročnou dramaturgičkou Slovenskej televízie, v súčasnosti RTVS. Pripravovala hrané rozprávky a filmy pre deti, v poslednom období sa venuje tvorbe seriálov (Kolonáda I.II., Inšpektor Max) a koprodukčným filmom pre dospelých (Učiteľka, Piata loď, Čiara). Autorsky pripravila niekoľko desiatok televíznych rozprávok, spolupracovala na seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade, Obchod so šťastím, Ulica. Pre Slovenský rozhlas napísala okrem iných aj adaptácie rozprávok Pinocchio a Palculienka, ktoré boli ocenené na festivale Zázračný oriešok. Je tiež dlhoročnou spoluautorkou rozhlasových seriálov Králikovci a Život s vôňou vanilky. Ako členka odborných porôt sa pravidelne zúčastňuje domácich aj medzinárodných televíznych a rozhlasových festivalov. Za svoju autorskú a dramaturgickú činnosť získala niekoľko ocenení.

Marta Hlušíková

Spisovateľka, pedagogička

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (odbor slovenský jazyk – latinčina). Pôsobila ako redaktorka v Archeologickom ústave v Nitre a od roku 1977 pracuje v školstve ako profesorka slovenského jazyka a latinčiny na Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote. Okrem troch básnických zbierok (Kamene, Rok červených moruší, Lúky tancujú koreňmi trávy) je autorkou kníh pre deti – Aprílová brada a iné švihnuté básne, Starovek pod lupou, Žiaden káčer navyše, Len sa teš, Pampúch!, Mlynčeky tety Hrozienky, Až raz budem kapitánom, Kde pavúky tkajú cukrovú vatu, Bublinkové rozprávky, Čo baby nedokážu, Môj dedko Rýchly šíp. Venuje sa i dráme (Výklad) a odbornej literatúre (Slovník latinských citátov, Malá encyklopédia latinskej kultúry, Latinsko-slovenský slovník).

Janka Imrichová

Intendantka Rádia_FM, RTVS

Študovala na Žilinskej univerzite v Žiline. V máji 2005 rozbiehala filmový špeciál Kino_FM a stala sa súčasťou moderátorského tímu Rádia_FM (Slovenský rozhlas). Od roku 2006 pracovala ako šéfka vysielania Rádia_FM, od februára 2018 je jeho šéfdramaturgičkou/intendantkou.

Peter Janků

Intendant Rádia Devín, hudobník, dramatik, RTVS

Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (filozofia, výtvarná výchova) a Vysokej škole múzických umení v Bratislave (scénické a kostýmové výtvarníctvo). V roku 2011 získal titul PhD. na Ústave umeleckej a literárnej komunikácie UKF v Nitre a v roku 2019 titul ArtD. v študijnom odbore réžia a dramaturgia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobil ako umelecký šéf výpravy a zástupca umeleckého šéfa Opery v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Architektonicky navrhol priestor divadla Theatrium v budove Presscentra na Pribinovej v Bratislave, kde pôsobil aj ako umelecký riaditeľ. Neskôr zastával pozíciu riaditeľa Umelecko-dekoračných dielní Slovenského národného divadla a od novembra 2017 je šéfdramaturgom Rádia Devín. V roku 2010 sa stal laureátom súťaže Dráma 2010 ako aj ceny Slovenského rozhlasu za divadelnú hru Kamene života, ktorá bola v roku 2012 zaradená medzi 120 najlepších európskych divadelných hier. Pre Slovenský rozhlas napísal a zrežíroval rozhlasové hry Prázdne miesta, Tesár, Labutia pieseň slávneho Slovana, Hranice svätosti a Obeť svätej čistoty.

Barbora Kardošová

Spisovateľka, scenáristka, dramaturgička

Vyštudovala filmovú a televíznu scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Je autorkou scenárov k filmom Amálka, ja sa zbláznim a Čarovná ryba. Pri výrobe celovečerného filmu Modré z neba spolupracovala s Evou Borušovičovou ako pomocná režisérka a takisto sa podieľala na tvorbe mnohých krátkych filmov. Venuje sa i reklamným kampaniam a spotom.
Je autorkou viacerých kníh pre deti a dospelých: Anjeli nespia, Medium love – Láska ako stejk, Vydať sa a zomrieť, Sladko v ústach, Šialene milovaná, Červené tenisky, Traja kamoši a fakticky fantastický bunker, Traja kamoši a fakticky fantastický poklad, Traja kamoši a fakticky fantastický výlet.

Ľubica Kepštová

Poetka, literárna kritička, šéfredaktorka časopisu Slniečko

Vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako pracovníčka knižnice a domu detí a mládeže, neskôr ako redaktorka a zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko. Od roku 2017 je jeho šéfredaktorkou. Literárne sa predstavila v časopisoch a v antológiách, ktoré zostavila a prispela do nich vlastnou tvorbou. Debutovala knižkou poézie Komínový panáčik. Deťom venovala aj knihu básničiek a rozprávok pre začínajúcich čitateľov Bola raz jedna škola a iné školoviny, ako aj leporelá Dobrý deň, slniečko, Veselé mačiatka, Veselé šteniatka, Veselí zajkovia, Mydlinky a bublinky, dospelým čitateľom zbierku poézie Moje srdce má prázdniny. Ako autorka recenzií o súčasnej detskej literatúre a autorka rozhovorov s tvorcami detskej literatúry spolupracuje s Knižnou revue, s Revue Bibiana a s ďalšími časopismi. Prekladá z češtiny a z angličtiny.

Michaela Materáková

Scenáristka, dramaturgička, RTVS

Pracovala ako televízna scenáristka. Je autorkou šiestich rozhlasových hier a  v súčasnosti dramaturgičkou rozhlasových hier v RTVS.

Lucia Mihálová

Dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave

V roku 2016 ukončila štúdium divadelnej dramaturgie a dramatickej tvorby v ročníku Romana Poláka a Daniela Majlinga na VŠMU v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpila ako dramaturgička do Divadla Jána Palárika v Trnave, kde pôsobí doteraz. V tom istom roku sa stala doktorandkou v Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied pod vedením školiteľky Eleny Knopovej. V roku 2019 ukončila doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce na tému Sociálne a občianske funkcie súčasného divadla. Ako dramaturgička spolupracovala s režisérmi Romanom Polákom, Vladimírom Strniskom, Martinom Čičvákom, Viktorom Kollárom, Matúšom Bachyncom a Petrom Maťom. Okrem pôsobenia v trnavskom divadle hosťovala ako dramaturgička aj v iných divadlách (SND, DAB). Od septembra 2019 vedie Dielňu tvorivého písania v rámci Detskej divadelnej akadémie v Divadle Jána Palárika. Je redaktorkou časopisu Divadlo (Magazín Divadla Jána Palárika) a spolupracuje s odborným pedagogickým časopisom Dobrá škola. Ako členka odbornej poroty sa zúčastňuje dramatickej súťaže Dráma a Ceny Akadémie divadelných tvorcov.

Ivana Papcunová

Pedagogička

Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra). Vyučuje slovenský jazyk a literatúru a anglickú literatúru na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch. So študentmi sa aktívne zapája do projektov Noc literatúry, S umením do škôl, René – Anasoft litera gymnazistov a Medziriadky.