Povedali o festivale

ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. KNIHA V ROZHLASE – ROZHLAS V KNIHE.

VIII. Ročník (2014)

Oľga Belešová – herečka

Ako vnímate myšlienku a poslanie rozhlasového festivalu?
Festival Zázračný oriešok poznám od jeho vzniku. Dokonca som s rozprávkami o Pánovi Áčikovi od Janka Uličianskeho už dávnejšie získala na tomto festivale ocenenie. Už vtedy sa mi myšlienka Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe páčila. Osobne mám veľmi rada tvorbu pre deti, aj rozhlas ako taký.

Daniel Hevier – spisovateľ

Ako vnímate festival Zázračný oriešok?
S úctou vnímam tradíciu a kontinuitu tohto podujatia. Na Slovensku sa veľa vecí začne, no málo vecí sa dotiahne alebo má nejaké pokračovanie. Človek musí byť vďačný za všetko, čo má akú – takú tradíciu a trvá to niekoľko rokov. Nie sú za tým ani inštitúcie, ani organizácie, ale konkrétni ľudia, ich osobné nasadenie, ich nadšenie. To si veľmi vážim a pred tým sa naozaj skláňam.

Ľubica Kepštová – šéfredaktorka časopisu Slniečko

Aké pocity vo vás zanechal tohtoročný Zázračný oriešok?
Pocity ostávajú veľmi dobré. Také harmonizačné. Ostáva vo mne viera v deti, ktoré sa nám dnes zdajú veľmi rýchle, povrchné, dynamické, hlučné, no majú svoju krásnu a vnímavú dušu, ktorá sa prejavila aj v tom, ako počúvali rozprávky, ako vnímali divadielka, výtvarné výstavy. Jednoducho detská duša je taká, aká vždy bola a bude. Bude to, ako ja hovorím, pozitívny archaizmus. Arché detskej duše stále funguje, hoci je niekedy zatlačená či prehlučnená a každé dieťa má iné spôsoby ako sa vyjadruje, či ako mu my, dospelí ľudia, dovoľujeme vyjadrovať sa.

Miloš Kopták – ilustrátor

Akú máte skúsenosť s minulými ročníkmi festivalu, do ktorých ste sa zapojili?
Mám tu kolegu zo Španielska, ktorému som práve vysvetľoval v čom je tento festival iný a v čom je nový. V konfrontácii s ním som pochopil, že my máme bonus, pretože tento festival je jedinečný a aspoň pokiaľ ja viem, nikde inde nič podobné nie je. Takže som rád, pretože aj keď nie je veľa vecí na Slovensku, na ktoré som hrdý, toto je jedna, na ktorú som. Tento festival je niečo špecifické.

Ľuboslav Paľo – ilustrátor

Ako sa ako ilustrátor pozeráte na prepojenie rozprávky v rôznych podobách?
Aj keď je to festival rozhlasových hier a my – výtvarníci sme na druhej strane lode, spojenie je veľmi blízke. Je tu v súlade slovo a zvuk. Pracujeme s obrazom a myslím si, že tieto dva prvky sa veľmi pekne dopĺňajú.

Zuzana Kronerová – herečka

Skúste definovať svoj dlhoročný vzťah k rozhlasu.
K rozhlasu, k rádiu mám veľmi vrúcny vzťah no a ešte vrúcnejší k rozhlasovej rozprávke, pretože nesmierne rada čítam pre deti a samozrejme som aj hrala pre deti, aj na javisku. To čítanie pre deti je moja veľká radosť a vždy sa na to veľmi teším. No ešte väčšia radosť je zavítať na Zázračný oriešok, a ešte trojnásobná radosť je, že tento oriešok sa koná v tejto nádhernej knižnici, ktorú veľmi obdivujem.

Mária Števková – vydavateľka

Zázračný oriešok sme v Piešťanoch rozlúskli po ôsmy raz. Ako vnímate tento festival?
Zázračný oriešok je zázračná akcia, pretože spája ľudí. Spája nielen vydavateľov, režisérov, editorov či hercov, čo je to úžasné, lebo všetci títo ľudia majú úžasný zmysel, ako kultivovať detský svet. A to je na tomto festivale to vzácne.

Peter Uchnár – ilustrátor

Aj tento rok ste prijali pozvanie na Zázračný oriešok. Čo pre vás toto podujatie znamená?
Som veľmi rád, že sa môžem zúčastniť tohto skvelého rozhlasového festivalu. Rozhlasové hry mám veľmi rád, kedže ilustrátorská práca je predovšetkým o sedení, pri ktorom sa nedá čítať či robiť niečo iné, no počúvať sa dá. Preto mám veľmi rád hovorené slovo.