Líza, mačka z Trojice

Pondelok 28. septembra 2020 o 10.00 h

Mestská knižnica, Školská 19

Divadelné predstavenie inšpirované knihou Jána Uličianskeho spojené s besedou s tvorcami knihy a rozhlasovej rozprávky. Účinkujú Ján Uličiansky a Martin Kollár.