Oriešková slávnosť

streda 30. septembra 2020 o 19.00 h

Kursalon, Beethovenova 5

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien tvorcom víťazných titulov. Súčasťou slávnostného vyhlásenia výsledkov je odovzdávanie Ceny Zázračný oriešok v Kategórii monologických rozprávok (Cena detskej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy., Cena odbornej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, dramaturgovi, režisérovi, hudobnému dramaturgovi, zvukovému majstrovi a vydavateľovi knižnej predlohy). V Kategórii rozprávkových hier sa udeľuje Cena detskej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy), Cena odbornej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, režisérovi, dramaturgovi, hudobnému dramaturgovi, zvukovému majstrovi a vydavateľovi knižnej predlohy). V Kategórii hier pre rodinu sa udeľuje Cena detskej poroty za najlepšiu hru pre celú rodinu (predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy) a Cena odbornej poroty za najlepšiu hru pre celú rodinu (tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, režisérovi, dramaturgovi, hudobnému dramaturgovi, zvukovému majstrovi a vydavateľovi knižnej predlohy). Ceny víťazom odovzdajú Peter Jančovič, primátor mesta Piešťany a Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS.