Magický svet divadelnej scény

utorok 29. septembra 2020 o 10.15 h

Dom umenia Piešťany, Nábrežie Ivana Kraska 1

Prezentácia tvorby študentov bratislavskej Šupky spojená s tvorivou dielňou pod vedením scénografky Radky Baňackej.
Súčasťou podujatia bude i premietanie študentských animácií k 100. výročiu založenia SND.
Výstava prispieva k oslavám 100. výročia Slovenského národného divadla a k Roku slovenského divadla, ktorý vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Výtvarný návrh divadelnej scény je zadanie, ktoré na oddelení Propagačného výtvarníctva riešili študenti tretieho ročníka na jednom z piatich odborných predmetov. Ich úlohou bolo nájsť literárnu, divadelnú alebo filmovú predlohu, ktorá ich zaujala, prekvapila alebo donútila sa zamyslieť nad určitou témou, alebo príbehom. Ten sa snažili vyjadriť farebným návrhom, hľadaním predmetov, symbolov, priestorových prvkov, ktoré by tento príbeh umocnili. Ich spojením vznikla konkrétnejšia priestorová predstava, ktorú zhmotnili v modeloch. V rámci výstavy divák uvidí stredoškolské práce študentov bratislavskej Šupky plné zaujímavých názorov a pohľadov, ktoré sú ich prvým kontaktom s magickým svetom, ktorým svet scénografie rozhodne je.
Vystavujúci študenti: Lenka Adamcová, Nataša Apfelová, Zuzana Barcová, Abigail Bedeová, Zhuang Congni, Bernadeth Erdélyiová, Michaela Gaštanová, Dominika Gogová, Klaudia Grancová, Karolína Gregvorková, Jana Jurášová, Júlia Káčerová, Olívia Klein, Hana Klikáčová, Marianna Kováčová, Hana Krchňáková, Anna Kušková, Vivien Kvasnicová, Magdaléna Lišková, Zuzana Mackovičová, Tomáš Máčik, Sára Paldanová, Nela Petrušová, Viktória Rohoňová, Tamara Süttóová, Linda Šimbochová a David Vonkomer.